Antilichamen IgM/IgG test
Middels een klein vingerprikje.

De antilichamen IgM/IgG test is een serologische test welke uitgevoerd wordt middels een klein vingerprikje. Met deze test kan worden aangetoond of het virus op dit moment in het lichaam aanwezig is of dat deze in het verleden aanwezig is geweest. Het duurt ongeveer 10 minuten voordat de testuitslag bekend is. Uiteraard is er veel onderzoek gedaan naar deze testen, op deze pagina vindt u de onderzoeksresultaten. Deze test wordt altijd gecombineerd met de antigenen test, dit kost gezamelijk €80,00

Mogelijke testuitslagen

IgM positief
Acute besmetting.

Deze uitslag toont aan dat het virus op dit moment aanwezig is in het lichaam en dat de persoon besmettelijk is.

IgG positief
Besmetting doorgemaakt.

In dit geval is het virus in het verleden doorgemaakt en zijn er antilichamen aangemaakt. Deze antilichamen blijven geruime tijd na besmetting aantoonbaar.

IgM & IgG positief
Overgangsfase.

Wanneer beide antilichamen aanwezig zijn betekent dit dat er van de acute fase over wordt gegaan naar de doorgemaakte fase.

Overige informatie

Veelgestelde vragen

Is deze test een vervanger van de RIVM-test?

Deze test is géén vervanger van de RT-PCR test, welke het virus aantoont op het E-gen en het RdRP-gen. De NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test detecteert de aanwezigheid van anti-SARS-CoV-2-antilichamen en dient niet als het enige criterium van een COVID-19-diagnose te worden gebruikt. Zoals bij alle diagnostische tests dienen alle resultaten in combinatie met andere klinische informatie door een arts te worden geïnterpreteerd.

Heeft deze test een CE-, IVD-keurmerk?

Deze test heeft een CE- en IVD-keurmerk en is een professioneel hulpmiddel bij de diagnose van mogelijke besmetting van het Corona virus.

Is deze test wetenschappelijk onderzocht?

Deze test is onderzocht en goedgekeurd volgens het Chinese “Novel Coronavirus Pneumonia Diagnosis and Treatment Plan” en geeft daarbij de volgende uitkomsten (binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval): Diagnostische gevoeligheid (sensitiviteit): 94,1% (86,8% - 98,1%); Diagnostische specificiteit: 99,2% (97,7% - 99,8%); Algehele overeenkomst: 98,2% (96,6% - 99,2%).

Wat zijn de kwaliteitscriteria van de overheid voor deze test?

Volgens het OMT (Outbreak Management Team) van het RIVM zouden sneltesten mogelijk ook kunnen worden uitgevoerd, als ze tenminste met een hoge zekerheid (98%) mensen eruit pikken die niet besmet zijn. Ze zouden tenminste 60-80 procent van de wel besmette mensen eruit moeten halen. Zie link: https://nos.nl/artikel/2329716-advies-aan-kabinet-dit-zijn-de-voorwaarden-voor-versoepeling-coronamaatregelen.html

Dit betekent dat de sensitiviteit minimaal 60% tot 80% dient te zijn, en de specificiteit minimaal 98%.
De NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test heeft een sensitiviteit van 94,1% (in 94,1% wordt terecht iemand ziek bevonden). De specificiteit bedraagt 99,2% (in 99,2% wordt iemand terecht gezond bevonden).
De conclusie is dat de NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test voldoet aan de kwaliteitscriteria van de overheid.

Vanaf wanneer kan besmetting aangetoond worden?

Met deze test kan eenvoudig via een vingerprik gecontroleerd worden of er antistoffen tegen het Coronavirus aanwezig zijn in het lichaam. Indien iemand met het virus in aanraking is geweest zal het lichaam hiertegen na 2 tot 3 dagen antistoffen aanmaken, na 3 tot 7 dagen zijn deze aantoonbaar. Deze IgM antistoffen zullen met de test zichtbaar zijn.

Tot hoelang na besmetting kan worden aangetoond dat iemand besmet geweest is?

Met de NADAL® COVID-19 IgG/IgM test kan tot maanden na de besmetting de specifieke IgG antistoffen aangetoond worden. Dit in tegenstelling tot een laboratoriumtest die alleen het levende virus in de actieve besmettingsfase kan aantonen. Met de NADAL® COVID-19 IgG/IgM test wordt de actieve besmettingsfase ook aangetoond met de IgM antistoffen. Dus zowel de actieve besmettingsfase als de reeds doorlopen besmetting/ziekte wordt aangetoond. Op basis van algemene inzichten over immuniteit na het doorlopen van een virusinfectie kan de NADAL® COVID-19 IgG/IgM test mogelijke immuniteit aantonen. Zie ook de vraag over immuniteit.

Kan de test immuniteit voor Corona aantonen?

De detectie van IgM antistoffen duidt op een aanwezige acute infectie; besmetting (IgM positief & IgG negatief). De IgG antistoffen worden op een later moment erbij aangemaakt, en deze antistoffen zijn dan tegelijk met de IgM antistoffen uit de acute fase aantoonbaar (IgM & IgG positief). Op een gegeven moment worden alleen nog de IgG antistoffen aangemaakt (IgG positief & IgM negatief). Op basis van de huidige inzichten over immuniteit na het doorlopen van een virusinfectie wordt verondersteld bij louter een positieve IgG antistoffentest er geen sprake meer is van een acute besmetting en dat er immuniteit opgebouwd is. Hoe lang de veronderstelde immuniteit effectief is kan op dit moment niet gezegd worden doordat er nog geen lange termijn studies over het Coronavirus mogelijk zijn. Daarvoor is het Coronavirus nog te kort aanwezig in de wereld.

Geeft deze test vals positieve uitslagen als de geteste leidt aan een andere ziekte?

Er is geen kruisreactiviteit met de monsters waargenomen bij Anti-influenzavirus type A-, anti-influenzavirus type B-, anti-RSV-, anti-adenovirus-, anti-HbsAg-, anti-T. pallidum-, anti-H. pylori-, anti-HIV-, anti-HCV en HAMA-positieve monsters. Het is niet uitgesloten dat SARS-CoV-, MERS-CoV- en rheumafactorpositieve monsters kruisreactiviteit met deze test kunnen vertonen.

Geeft deze test vals negatieve uitslagen?

Wanneer de test alleen een positieve uitslag op de controle (C) geeft, is het het meest waarschijnlijk dat de geteste (nog) niet in aanraking is geweest met het Corona virus, of dat de geteste nog in de incubatietijd verkeerd. De incubatietijd ligt 14 dagen voordat er daadwerkelijk symptomen kunnen optreden. In deze periode kan de geteste wel anderen besmetten, ook al ervaart men geen klachten. Het advies is om de test nogmaals na 14 dagen uit te voeren of wanneer er toch klachten of symptomen zijn. Het kan echter ook zijn dat de afweer van de geteste zodanig verzwakt is, dat deze geen antistoffen kan aanmaken of dat de geteste medicatie slikt om de reactie van het afweersysteem te remmen.

Wanneer kan deze test gebruikt worden?

Indien de cliënt of medewerker met het virus in aanraking is geweest, zal het lichaam na 2 tot 3 dagen hiertegen antistoffen aanmaken welke na 3 tot 7 dagen kunnen worden gedetecteerd door de testcassette.

Voor wie zet ik de test in?

De test is inzetbaar voor iedereen die waarschijnlijk met het virus in aanraking is geweest.

Wie mag de test uitvoeren?

De test dient uitgevoerd te worden door een professionele zorgmedewerker. De resultaten moeten door een arts (in combinatie met andere klinisch relevante informatie) worden geïnterpreteerd.

Meet de test tot wanneer de geteste besmettelijk is?

Nee, de positief geteste blijft volgens het RIVM besmettelijk totdat deze zich beter voelt en tenminste 24 uur geen gezondheidsklachten heeft gehad. Het advies van de WHO is om daarna nog 2 weken in isolatie te blijven.

Wat bevat de testkit?

De testkit bevat 10 testcassettes, voor de vingerprik: 10 pipetten en 10 lancetten, buffer en een bijsluiter DE-EN. Daarnaast bevat de verpakking een gebruikshandleiding voor de pipet, een gebruikshandleiding voor de lancet en een informatiebrief met daarin een verkorte gebruikershandleiding.

Hoe moet de testkit bewaard blijven?

Bewaar de testkit bij 2-30°C.

Bij welke temperatuur moet ik de testkit gebruiken?

Breng voor gebruik de testkit op kamertemperatuur (15-30°C).

Hoe lang is de testkit houdbaar?

De testkit is in gesloten verpakking houdbaar tot de aangegeven datum op de verpakking. De testcassette is geopend enkele minuten houdbaar en voor eenmalig gebruik. De buffer is geopend houdbaar tot de aangegeven datum op de verpakking. De buffer dient gebruikt te worden voor 10 testcassettes. De pipetten en lancetten zijn voor eenmalig gebruik.