PCR test
Algemene informatie PCR:

PCR staat voor Polymerase Chain Reaction (polymerase kettingreactie). Het is een moleculaire techniek die een specifiek stukje RNA detecteert van het COVID-19 virus. Deze test wordt uitgevoerd middels een keelswab en is binnen 30 minuten bekend d.m.v. een lab machine. De test is uitvoerbaar vanaf 2 dagen na blootstelling aan het virus.

Deze test is verkrijgbaar op de locaties Losser en Hengelo en de prijs bedraagt € 115,-. Wij raden aan om de PCR-test te allen tijde te combineren met een antistoffentest, hierdoor kunnen wij nauwkeurig iedere fase van een eventuele besmetting inzichtelijk maken. De combinatie van de PCR- en antistoffentest kost €135,-.

Mogelijke testuitslagen

PCR negatief

Deze uitslag toont aan dat er geen RNA van het COVID-19 virus is aangetoond. Op dit moment is er geen sprake van een besmetting met het coronavirus.

PCR positief
Acute besmetting.

Deze uitslag toont aan dat er RNA van het COVID-19 virus is aangetoond. De persoon is positief voor COVID-19 en op dit moment besmettelijk. De CT-waarde is kleiner dan 34.

Hestia backdrop